MapaMap

Funkcjonalność nawigacji MapaMap

Najnowsze mapy Polski do nawigacji MapaMap pochodzą z I kwartału 2013 i zawierają nastepujące dane:
Informacje o sieci drogowej i planach miast:
– 2,7 miliona punktów adresowych (dokładnie 2 731 621)
– 485 601 kilometrów dróg ogółem w tym 331 124 km dróg utwardzonych
– 12 808 planów miast i miejscowości w tym 4011 szczegółowych planów z adresami
– 62 000 miejscowości w Polsce, wszystkie uwzględniane przez Główny Urząd Statystyczny
System informacji o korkach:
W systemach nawigacyjnych MapaMap poczynając od wersji 7.4 został uruchomiony system
informacji o korkach prezentujący dane o natężeniu ruchu na polskich drogach.
Informacje te udostępniane są użytkownikom dzięki połączeniu danych statystycznych o
natężeniu ruchu z bieżącymi informacjami o sytuacji na drogach.

mapamap1
Funkcje znajdź i jedź:
- Nawigacja do dokładnego adresu (numeru budynku)
- Nawigacja do dowolnego punktu na mapie
- Nawigacja do ulicy lub miejscowości
- Nawigacja do miejsc ulubionych
- Nawigacja do współrzędnych
- Nawigacja do obiektów POI

Ustawienia Trasy:
- Szczegółowe planowanie trasy
- Opcja symulacji zaplanowanej trasy
- Wprowadzanie do trasy punktów pośrednich
- Możliwość zapisania i wczytania zaplanowanej trasy
- Wyznaczanie trasy: najkrótszej, najszybszej, optymalnej
- Automatyczna rekalkulacja trasy po zjechaniu z wyznaczonej
- Kalkulacja trasy dla samochodu / dla pieszego / trasy przełajowej
- Blokowanie trasy uwzględniającej drogi płatne
- Blokowanie trasy uzwględniającej drogi gruntowe
- Blokowanie trasy uzwględniającej przeprawy promowe

Komputer podróży:
- Odległość do najbliższego manewru
- Prędkość aktualna, średnia, maksymalna
- Odległośc do celu, przejechane kilometry
- Współrzędne geograficzne aktualnej pozycji
- Czas spędzony w drodze, czas dotarcia do celu

mapamap2
Opcje nawigacyjne:
- asystent pasa ruchu
- zmiana orientacji mapy
- zmiana ikony bieżącej pozycji
- przycisk dodawania nowych fotoradarów
- powiększanie skali mapy przed manewrem
- informowanie o ograniczeniach prędkości
- strzałka najbliższego manewru na mapie
- wyświetlanie kilometrażu dróg (pikietaż)
- możliwość zapisu przejechanej trasy (ślad trasy)

Ustawienia mapy:
- Wyświetlanie kompasu
- Wyświetlanie ulubiony miejsc
- Ustawienie kolorów mapy na noc
- Ustawienie kolorów mapy ma dzień
- Wyświetlanie stref płatnego parkowania
- Możliwość ustalenia widoku mapy 2D / 3D
- Wybór rozmiaru czcionki w podpisach nazw ulic
- Wyświetlanie poziomic (ukształtowanie terenu)
- Możliwość wyświetlania budynków 3D i LandMarków
- Wyświetlanie szlaków turystycznych i scieżek rowerowych

Ustawienia ekranu:
- Automatyczne przełączanie w trybach Dzienny/ Nocny
- Wybór odpowiednie skórki interfacu na dzień
- Wybór odpowiedniej skórki interfacu na noc
- Możliwość przyciemnienia ekranu w nocy o 50 %
- Możliwość włączania animowanego menu
- Możliwość ustalenia własnego tła

Ustawienia dla obiektów POI:
- Włącz / wyłącz wyświetlanie wybranego typu POI
- Włącz / wyłącz ostrzeganie przed wybranym typem POI
- Włącz wyświetlanie POI rekomendowanych przez producenta
- Importuj bazę obiektów POI
- Eksportuj bazę własnych POI

Ustawienia GPS:
- Włącz / wyłącz odbiornik GPS
- Ustaw prędkość pracy modułu GPS
- Automatycznie wykryj odbiornik GPS
- Ustaw port pracy dla odbiornika GPS
- Wyświetlanie ilości satelit oraz siły ich sygnału GPS

Ustawienia głosu i napisów:
- Wybór języka komunikatów głosowych i napisów
- Zmiana typu komunikatów głosowych damski / męski
- Możliwość ustalenia poziomu głośności komunikatów
- Automatyczne dostosowanie głośności do prędkości jazdy