AutoMapa

GŁÓWNE FUNKCJE i CECHY AUTOMAPY

AutoMapa Android – najnowsza wersja 1304 z dnia 12.04.2013

AutoMapa Android pomaga pokonać korki i utrudnienia na drogach Polski dzięki technologii LiveDrive! Pakiet startowy pozwala na pełną nawigacje przez 7 dni na drogach Polski lub Europy oraz nieograniczoną w czasie możliwość przeglądania mapy i POI.
Po tym czasie możesz wybrać jedną z wygodnych form przedłużenia licencji:
automapa
AutoMapa Polska

7 dni w cenie 12.99 PLN, w promocji 9,99 zł
90 dni w cenie 49.99 PLN, w promocji 36,99 zł
366 dni w cenie 119,99 PLN, w promocji 89,99 zł
automapa
AutoMapa Europe (zawiera również mapę Polski)

7 dni w cenie 23.99 PLN, w promocji 16,99 zł
90 dni w cenie 89.99 PLN, w promocji 59,99 zł
366 dni w cenie 219,99 PLN, w promocji 149,99 zł

Po sukcesie promocji na 10-lecie, AutoMapa utrzymuje na stałe nowe, niższe ceny swojej aplikacji dla platform Android i iOS!

Informacja z dnia – 16.07.2013

Licencja uprawnia do korzystania z AutoMapy na jednym urządzeniu Android.

Uwaga! Podczas pierwszej instalacji, wymagane jest połączenie z siecią w celu pobrania map i innych danych.

INNOWACJA I DOŚWIADCZENIE

Najdokładniejsze plany nawigacyjne miast i miejscowości, system AutoMapa Traffic, Asystent Pasa Ruchu, budynki 3D i punktowe adresy, ponad 640 tys. Użytecznych Punktów (POI) i głos Krzysztofa Hołowczyca to znaki rozpoznawcze AutoMapy. AutoMapa prowadzi od 10 lat i jest najbardziej cenioną i najczęściej nagradzaną polską nawigacją.

automapa1
GŁÓWNE FUNKCJE I CECHY

POKONASZ KORKI!

AutoMapa Android to najskuteczniejsze połączenie map off-line i danych drogowych on-line. Mapy dostępne są zawsze. Nawet, gdy nie ma zasięgu GSM ani Wi-Fi. Dostęp do sieci dodaje LiveDrive! czyli nawigację z uwzględnieniem aktualnej sytuacji drogowej a nawet z automatyczną zmianą kierunkowości oraz czasowym zamykaniem i otwieraniem dróg.

  - Prognozy ruchu drogowego (SmartRoutes) opracowane na podstawie m.in. danych z jazdy innych użytkowników. Dane zbierane są codziennie z ponad 4 mln km jazd po polskich drogach
  - Aktualne dane o ruchu i utrudnieniach (LiveDrive!) przesyłane co 2 minuty
  - Inteligentne trasy wyznaczane dzięki połączeniu SmartRoutes z LiveDrive!
  - Wizualizacja natężenia ruchu drogowego i innych bieżących utrudnień

TECHNOLOGIE I DANE

  - Nowy, intuicyjny Interfejs Użytkownika
  - Bogaty wybór typów tras i sposobów nawigacji
  - Asystent Pasa Ruchu
  - Nawigacja „pod drzwi” z wykorzystaniem punktowych adresów i ponad 640 tys. Użytecznych Punktów (POI)
  - 500 najniebezpieczniejszych stref drogowych w Polsce opracowanych wspólnie z Komendą Główną Policji i Fundacją Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”
  - Dane o wszystkich przejazdach kolejowych opracowane wspólnie z PKP
  - Ostrzeganie o radarach, fotoradarach, autach z kamerami i innych dowolnych obiektach na mapie
  - Wsparcie dla CB Radio (pikietaż – informacja o słupkach kilometrowych)

MAPY EUROPY NAVTEQ IQ2013

Szczegółowe informacje o zasięgu map Europy dostępne są zawsze na stronie: AutoMapa.pl/?PEI=46925&lng=PL

NAJDOKŁADNIEJSZE MAPY POLSKI W WERSJI 1302

  – dokładność nominalna map w największych miastach [m] 1
  - dokładność poza największymi miastami [m] 5-12
  - drogi wszystkich kategorii [km] 665 118
  - stopień pokrycia sieci dróg prowadzących do miejsc zamieszkania % 100%
  - drogi gruntowe [km] 370 764
  - autostrady (wliczając obie nitki autostrady oraz rozjazdy) [km] 2 988
  - miejscowości i osady szt 116 400
  - nawigacyjne plany miejscowości i miast szt 58 086
  - procent populacji objętej nawigacyjnymi planami miejscowości % 86%
  - nawigacyjne plany miast szt 908
  - procent populacji miejskiej objętej planami nawigacyjnymi % 100%
  - miasta i miejscowości z kształtami budynków i ich adresami punktowymi szt 7 146
  - procent populacji objętej dokładnymi punktowymi adresami % 75%
  - miasta z kształtami budynków i punktowymi adresami szt 908
  - procent populacji miejskiej objętej dokładnymi punktowymi adresami % 100%
  - miasta i miejscowosci z kompletem nazw ulic szt 7 914
  - miejscowości z budynkami 3D (z wysokością) szt 1 055
  - miasta z budynkami 3D (z wysokością) szt 64
  - miasta z przybliżonymi zakresami adresowymi szt -
  - procent populacji objętej przybliżonymi zakresami adresowymi % -
  -kształty pojedynczych budynków (2D i 3D) szt 3 179 364
  - kształty poszczególnych budynków (3D) szt 1 364 952
  - adresy poszczególnych budynków (dokładne punktowe) szt 3 207 208
  -obszary zabudowy szt 287 298
  - obszary użyteczności publicznej i przemysłowej szt 53 185
  - punkty użyteczności publicznej (POI) szt 679 508
  - jeziora szt 53 189
  - rzeki i cieki wodne (kanały, etc.) [km] 137 116
  - obszary leśne szt 158 368
  - linie kolejowe [km] 29 900
  -przejazdy kolejowe (ostrzeganie!) szt 14 389
  - sygnalizacja świetlna szt 22 726

Stan na dzień 12.04.2013

DANE TOPOGRAFICZNE

  - jeziora – ponad 53 tys. szt.
  - rzeki i cieki wodne (kanały, etc.) – ponad 137 tys. km
  - szczegółowy obraz obszarów leśnych i terenów zielonych – ponad 158 tys. szt.
  - linie kolejowe – 30 tys. km

OBSŁUGIWANE URZĄDZENIA

AutoMapa działa na urządzeniach opartych o system Android w wersjach 2.2-4.1.

W celu korzystania z nawigowania niezbędne jest posiadanie modułu GPS. Na urzędzeniach bez tego modułu będzie można korzystać z AutoMapy, ale tylko do przeglądania mapy.